Etap I

Kraśnik-Zwierzyniec

I etap Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego, ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami.

  • Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują pomiędzy Batorzem i Turobinem oraz w tak zwanym „Piekiełku” pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem.
  • Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego to Dąbrowa (343 m n.p.m.)
  • Charakterystyczne faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące „szachownice pól” z wyraźnymi krawędziami uprawowymi zapobiegającymi erozji, ciągnącymi się wzdłuż miedz
  • Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem były powodem utworzenia w 1991 roku Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
  • Długość I etapu Szlaku wynosi 98 km. Pod względem technicznym odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Pierwszy etap Szlaku bierze początek na wysokości 248 m n.p.m. a kończy się na 230 m n.p.m.
Roztocze Zachodnie
Roztocze Zachodnie

Warto zobaczyć

Kraśnik

Muzeum Regionalne (i jego filia Muzeum 24 Pułku Ułanów); późnogotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z zabytkowym wystrojem wnętrz oraz przyległe barokowe budynki klasztoru; zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem i układem ulic; barokowy przyszpitalny kościół pw. Św. Ducha i drewniane budynki szpitala; wzgórze zamkowe (miejsce po zamku Zamoyskich z XVII w.) z zachowanymi zarysami fos oraz dwie synagogi z XVII i XVIII w.

Kraśnik
Kraśnik

Stróża

Barokowa kaplica pw. Św. Trójcy, wzniesiona w latach 1766-1767 na planie trójkąta, na wzgórzu malowniczo usytuowanym w dolinie Wyżnicy.

Okolice Kraśnika
Okolice Kraśnika

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Lubelszczyzny. Stwierdzono tu występowanie 42 rzadkich i bardzo rzadkich gatunków roślin naczyniowych a także interesujących zbiorowisk roślinnych (grądy lipowo-grabowo-dębowe oraz lasy bukowe i jodłowe na stanowiskach oderwanych od ich naturalnego zasięgu). Wysoko oceniane są również jego walory faunistyczne z uwagi na bogactwo gatunkowe i zróżnicowanie środowisk.

Okolice Szastarki i Błażka

Obszar zaliczany jest do największych pustek wodnych w Polsce (odległość do najbliższej rzeki przekracza 6 km).

Batorz

Izba Regionalna (przy Gminnym Ośrodku Kultury) ze zbiorami geologicznymi i etnograficznymi; kościół parafialny pw. Stanisława Biskupa, wzniesiony w latach 1881-83 na miejscu drewnianej świątyni z 1707 r. (w ołtarzu głównym obraz patrona kościoła z 1891 roku pędzla Gersona i polichromia 1929 r. Pawła Pałki ); przed kościołem pomnik poległych w czasie II wojny światowej; w lesie obelisk i kopiec ku czci Marcina Borelowskiego „Lelewela”.

Muzeum w Batorzu
Muzeum w Batorzu

Zdziłowice

Jedna z najstarszych miejscowości Roztocza Zachodniego należąca do klucza batorskiego Ordynacji Zamojskiej, wzmiankowana w 1377 roku w dokumencie królewskim nadającym dobra batorskie Dymitrowi z Goraja – zabytkowe budownictwo drewniane.

Okolice Otrocza
Okolice Otrocza

Otrocz

Jedna z nielicznych wsi, w której znajdują się naturalne zbiorniki wody powierzchniowej (stawy o genezie sufozyjnej).

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

Gilów
Gilów

Utworzony w 1996 r. na powierzchni 20 000 ha, obejmuje cenne przyrodniczo i atrakcyjne krajobrazowo tereny lessowego Roztocza Zachodniego.

Goraj

Zabytkowy kościół pw. św. Bartłomieja, zbudowany w latach 1779-1782

Sanktuarium w Radecznicy
Sanktuarium w Radecznicy

Radecznica

Zespół klasztorny oo. Bernardynów z kościołem pw. św. Antoniego Padewskiego, z lat 1684-1693; park tzw. „lasek św. Antoniego”; cmentarz z murowanymi kaplicami; pomnikowe lipy, dęby i klony oraz kaplica drewniana „na wodzie” pw. św. Antoniego z 1824 r.

Szczebrzeszyn

Ratusz w Szczebrzeszynie
Ratusz w Szczebrzeszynie

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja, z początku XVII w.; trzynawowy kościół pw. św. Katarzyny z XVII w.; kaplica p.w. św. Leonarda (na cmentarzu); cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Matki Boskiej z XVI w.; dawna synagoga (obecnie dom kultury); kirkut z ok. 380 macewami (najstarsze z XVIII wieku); ratusz z 1830 r.; młyn wodny oraz pomniki chrząszcza.

Synagoga w Szczebrzeszynie
Synagoga w Szczebrzeszynie
Park w Zwierzyńcu
Park w Zwierzyńcu

Zwierzyniec

Barokowy kościół „na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena z lat 1741-1747; park miejski i kamień pamiątkowy plagi szarańczy z 1711 r.; dawna rezydencja plenipotenta z 1890 r. (siedziba dyrekcji RPN); budynki dawnego Zarządu Ordynacji Zamojskiej (XIX wiek) oraz browar wzniesiony w latach 1802-1804.

Zwierzyniec
Zwierzyniec