Etap II

Zwierzyniec-Hrebenne

Drugi etap Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza wiedzie przez Roztocze Środkowe i Wschodnie.

Roztocze Środkowe – wapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m. (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim.

Roztocze Wschodnie (znajdujące się w większej część na terytorium Ukrainy) na terenie Polski zajmuje powierzchnię 320 km2. Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby, z charakterystycznymi ostańcami, których wysokość dochodzi do 390 m n.p.m. (Krągły Goraj, Długi Goraj i Wielki Dział).

  • Wyjątkowo atrakcyjna krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew.
  • Roztocze Wschodnie to kraina ta porośnięta jest lasami mieszanymi z naturalnymi fragmentami buczyny karpackiej. Niezwykłego uroku dodają krajobrazowi zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne.
  • Liczne pomniki i cmentarze upamiętniające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 roku, walki partyzanckie podczas II wojny światowej i okres powojenny.
  • Odcinek szlaku Zwierzyniec – Hrebenne ma długość 87 km. Poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi ale zdarzają się również odcinki piaszczyste. Wybór trasy podyktowany był lokalizacją atrakcyjnych obiektów, bądź względami bezpieczeństwa rowerzystów.
  • Najniżej położony punkt na trasie jest w dolinie Sołokiji (229 m n.p.m.), natomiast najwyższy na odcinku Podlesina – Chyże (321 m n.p.m.)
Widok z Bukowej Góry
Widok z Bukowej Góry
Szumy na Tanwi
Szumy na Tanwi

Warto zobaczyć

Zwierzyniec

Zwierzyniec
Zwierzyniec

Barokowy kościół „na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena z lat 1741-1747; park miejski i kamień pamiątkowy plagi szarańczy z 1711 r.; dawna rezydencja plenipotenta z 1890 r. (siedziba dyrekcji RPN); budynki dawnego Zarządu Ordynacji Zamojskiej (XIX wiek) oraz browar wzniesiony w latach 1802-1804.

Roztoczański Park Narodowy

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN; ostoja konika polskiego; stawy Echo; ścieżka na Bukową Górę.

Bukowa Góra
Bukowa Góra
Koniki polskie w RPN
Koniki polskie w RPN
Zwierzyniec - siedziba RPN
Zwierzyniec - siedziba RPN

Sochy

Cmentarz ofiar pacyfikacji z 1 czerwca 1943 roku; pozostałości starej zabudowy kamiennej i drewnianej wsi roztoczańskiej oraz figura z początku XX wieku.

Tereszpol

Cerkiew unicka z 1851 roku (od 1919 roku kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej); cmentarz katolicki z mogiłami żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej; drewniana kapliczka słupowa; pozostałości starej wiejskiej zabudowy drewnianej; pomnik przyrody nieożywionej; skałki ostańcowe i panorama w paśmie krawędziowym „Łyse Byki”;

Tereszpol - kapliczka
Tereszpol - kapliczka

Górecko Stare

Zespół dworski z dworem drewnianym z początku XX wieku; pozostałości parku (teren prywatny); drewniany budynek szkoły z 1910 roku; drewniana leśniczówka i drewniane domy z II połowy XIX wieku; źródło oraz pomnik przyrody nieożywionej.

Józefów

Józefów - wieża widokowa
Józefów - wieża widokowa

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1886 roku; dawna synagoga z lat 70-tych XIX wieku (obecnie biblioteka publiczna); kirkut (najstarsza macewa z 1762 r.); ratusz z roku 1775 (obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy); pomnik bohaterów powstania styczniowego i II wojny światowej; krzyże i figury przydrożne; kamieniołomy „Babia Dolina” z wieżą widokową i „Tarnowolska Góra”.

Rezerwat Czartowe Pole
Rezerwat Czartowe Pole

Rezerwat Czartowe Pole

Odcinek rzeki Sopot zachowany w naturalnym stanie, w miejscu przełomu przez strefę krawędziową Roztocza z pięknymi wodospadami.

Nowiny

Kamieniołom w Nowinach
Kamieniołom w Nowinach

Pomnik w miejscu obozu zagłady w Błódku oraz kamieniołom na Krzyżowej Górze.

Zalew w Majdanie Sopockim
Zalew w Majdanie Sopockim

Majdan Sopocki

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła (dawna cerkiew unicka z 1835 roku) i zalew.

Susiec

Kościół pw. św. Jana Nepomucena oraz pozostałości parku dworskiego z końca XIX wieku; drewniany młyn wodny z 1925 roku; rezerwat „Szumy na Tanwi”; wodospad na strumieniu Jeleń oraz grodzisko „Kościółek” położone u ujścia Jelenia do Tanwi.

Szumy na Tanwi
Szumy na Tanwi

Łosiniec

Łosiniec - kościół
Łosiniec - kościół

Świątynia pw. Opieki Św. Józefa i Michała Archanioła; cmentarz wojenny z 1939 roku; młyn wodny w Wólce Łosinieckiej oraz malownicza dolina Potoku Łosinieckiego.

Chyże

Kaplica pw. Niepokalanego Serca NMP z 1840 roku; kapliczka św. Antoniego z II połowy XIX wieku oraz pozostałości drewnianego budownictwa XIX-wiecznego.

Bełżec

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

Drewniana cerkiew unicka p.w. św. Bazylego z 1757 roku, przeniesiona w 1838 roku z Lipska; kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski z 1912 roku; kapliczka św. Jana Nepomucena (I połowa XIX wieku); drewniany budynek urzędu gminy i zabudowania dawnej gorzelni z XIX wieku; mauzoleum w miejscu hitlerowskiego obozu zagłady; cmentarze (z I wojny światowej, wojenny z września 1939 roku, cygański z 1940 roku i ofiar epidemii z 1831 roku).

Lubycza Królewska

Murowany kościół pw. MB Różańcowej i Aniołów Stróżów.

Linia Mołotowa

Pas umocnień z lat 1940-41 (zachowało się około 100 obiektów obronnych).

Bunkier Linii Mołotowa
Bunkier Linii Mołotowa
Muzeum w Siedliskach
Muzeum w Siedliskach

Siedliska

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja i drewniana dzwonnica z 1831 roku; kościół z 1903 roku (dawna kaplica grobowa); Muzeum skamieniałych drzew; kapliczka św. Mikołaja z roku 1930 nad źródłami Prutnika; ścieżka edukacyjna „Szlakiem skamieniałych drzew”; rezerwat „Jalinka” oraz zagrody drewniane z przełomu XIX i XX wieku.

Hrebenne

Cerkiew pw. św. Mikołaja z 1685 roku (przebudowana w 1897 roku) z zachowaną polichromią z XVII-XVIII wieku – cerkiew użytkowana zarówno przez katolików jak i grekokatolików; drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku i murowana brama z początku XIX wieku; zespół stawów – ostoja ptactwa wodnego.

Cerkiew w Hrebennem
Cerkiew w Hrebennem