Etap III

Hrebenne-Lwów

III etap CSRR prowadzi przez ukraińskie Roztocze Południowe. Od przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska wiedzie przez Potylicz, Krechów, Iwano-Frankowe (dawny Janów) do Brzuchowic – dzielnicy Lwowa. Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo.

  • Na szlaku znajdują się liczne wychodnie skalne oraz interesujące kamie­nio­ło­my np. w Potyliczu i Dubrowyczy (Dąbrowa). W rejonie tej ostatniej, szlak przecina wzgórze na wysokości 400,3 m n.p.m. – tędy przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim.
  • Znaczna część Roztocza Południowego jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu Jaworowski Poligon Wojskowy, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29 700 ha.
  • III etap szlaku ma długość około 71 km. Od trasy głównej odchodzą dwie odnogi: Krechów – Żółkiew o długości 11 km i Łozina – Wereszczyca o długości 20 km.
  • Trasa poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka, w większości drogami utwardzonymi i asfaltowymi, chociaż zdarzają się również piaszczyste drogi śródpolne. Różnice wzniesień na trasie sięgają około 100 m.
  • W niewielkiej odległości od Szlaku znajdują się dwa ośrodki sanatoryjne w Niemirowie i Szkle, które korzystają z wód mineralnych „Naftusia” i „Morszynka” oraz wód termalnych.
roztocze

Warto zobaczyć

Hrebenne

Cerkiew w Hrebennem
Cerkiew w Hrebennem

Cerkiew pw. św. Mikołaja z 1685 roku (przebudowana w 1897 roku) z zachowaną polichromią z XVII-XVIII wieku – cerkiew użytkowana zarówno przez katolików jak i grekokatolików; drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku i murowana brama z początku XIX wieku; zespół stawów – ostoja ptactwa wodnego.

Rawa Ruska

Murowany kościół pw. św. Józefa fundacji Andrzeja Rzeczyckiego zbudowany w latach 1770-1775; opuszczone zabudowania dawnego klasztoru reformatów założonego w roku 1725 przez Grzegorza Rzeczyckiego, starostę bełskiego i Józefa Głogowskiego wraz z budynkiem dawnego kościoła pw. św. Michała  Archanioła, cerkiew pw. św. Jerzego, wymurowana w 1849 roku.

Potylicz

Drewniana cerkiew pw. św. Ducha z 1509 roku z dzwonnicą (jedna z najstarszych istniejących obecnie drewnianych cerkwi w Europie) z monumentalną  polichromią  pochodzącą z lat 1620-1640 oraz trójstrefowy ikonostas (z pierwszej połowy XX w.); murowana cerkiew pw. Św. Trójcy; murowany kościół pw. św. Stanisława, konsekrowany w 1858 roku; góra „Przemienienia Pańskiego” z kapliczką, nieczynnym kamieniołomem i punktem widokowym na Potylicz; źródła i stawy na strumieniu Tylica (dopływie Raty).

Potylicz - cerkiew
Potylicz - cerkiew

Magierów

Ruiny dawnego Kościoła pw. Św. Trójcy, konsekrowanego w 1845 roku, ufundowanego przez rodzinę Bełzeckich oraz czworoboczny rynek z pozostałością XIX-wiecznej zabudowy.

Żółkiew
Żółkiew
Żółkiew - rynek
Żółkiew - rynek

Żółkiew

Kolegiata pw. Królowej Niebios oraz św. św. Wawrzyńca i Stanisława bpa z 1606 roku, fundacji Stanisława Żółkiewskiego (w podziemiach świątyni znajduje się krypta grobowa z prochami Żółkiewskich); zamek z końca XVI wieku zaprojektowany przez włoskiego architekta Pawła Szczęśliwego; zespół klasztorny oo. Dominikanów i kościół z 1682 roku fundacji Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej (obecnie cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Józafata Kuncewicza); dawny kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i dom zakonny ss. Felicjanek z 1627 roku, fundacji Zofii z Żółkiewskich Daniłowiczowej (od 1990 roku prawosławna cerkiew autokefaliczna patriarchatu kijowskiego pw. św. Łazarza); dawna synagoga wybudowana w latach 1692-1700 w stylu renesansu polskiego, o charakterze obronnym; drewniana cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1705 r. (wewnątrz malowidła i ikonostas z 1708 roku); drewniana cerkiew Św. Trójcy z 1720 roku (wewnątrz ikonostas wykonany w 1700 roku).

Krechów

Trzypiętrowy monastyr z XVIII wieku z bogato zdobionym wnętrzem oraz obrazem Matki Bożej Werchrackiej; klasztor założony przez oo. Bazylianów około 1618 roku z bogatymi zbiorami biblioteki klasztornej oraz kroniką klasztoru i wioski Krechów (na dziedzińcu mała drewniana cerkiew pw. Matki Bożej).

Krechów
Krechów

Iwano Frankowe (dawny Janów)

Czworoboczny rynek wraz z murowaną zabudową z przełomu wieków XIX i XX; kościół z dzwonnicą pw. Św. Trójcy z 1614 roku fundacji Sworzowskich, w którym pochowano Konstancję z Czartoryskich matkę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1831 roku; muzeum przyrodnicze Rezerwatu Przyrody „Roztocze”.

Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy

Siedziba Parku; ścieżka poznawcza „Lelechiwka” im. I. Franki – ukraińskiego poety, prowadząca do tzw. „Czarnych Jezior” –  4,5 km.; ścieżka poznawcza do groty w Stradczu, gdzie znajduje się pozostałość podziemnego monastyru z XI wieku z zachowanymi korytarzami (przed wejściem kapliczka z figurą Matki Bożej); ścieżka poznawcza „Wereszczyca” wzdłuż rzeki Wereszczycy, ukazująca zbiorowiska leśne w dolinie rzeki oraz buczyny na wierzchowinie – 9 km;

Brzuchowice (dzielnica Lwowa)

Brzuchowice
Brzuchowice

Sanatorium oraz drewniane wille z końca XIX i początku XX wieku ukryte w starodrzewiu sosnowym.